dimarts, 25 de novembre de 2014

Hola... De nou...

Després de molt de temps crec que... Tornaré a publicar... Gràcies a tots... I fins aviat...

dimecres, 28 de setembre de 2011

Primers passos...

Primer de tot deixeu-me dir, que és un plaer tornar a escriure per vosaltres i ho és, sobretot, quan ho fas des de la perspectiva del govern municipal. En aquest sentit, aquí em tindreu per informar-vos de les novetats que es van produint a nivell de finances i noves tecnologies, que són les meves responsabilitats en el nou cartipàs del govern. Però abans de continuar, deixeu-me dir que en l’àmbit econòmic la nostra prioritat és la transparència absoluta, la contenció i la austeritat en la despesa i la rigorositat en el control dels cobraments.

Dit això comentar-vos que a la regidoria de finances treballem amb tres pressupostos alhora, el del 2010, el tancat, el del 2011, l‘actual, i el del 2012, el futur.

Així des de maig, hem treballat per poder tenir els Comptes del 2010 aprovats. I això ho vam fer en ple del passat dijous, 22 de setembre. Ara podrem lliurar els comptes a la sindicatura de comptes dins del termini legal establert.

Al passat ple també vam presentar l’Estat d’Execució del pressupost del 2011, per donar una idea de la situació comptable del consistori als grups municipals, per tal que tinguin tota la informació relativa als comptes de l'Ajuntament. En quant a la gestió, destacar que la nostra voluntat és la d’arribar a cobrar tot el que hem d’ingressar, per una banda, i, per l’altra, fer un ajust de la despesa. Prioritzant, sobretot, aquelles despeses en les que ens hem compromès: La despesa social.

Finalment, destacar que, també, estem treballant en la definició del pressupost del 2012.

Des de noves tecnologies dir-vos que hem posat les bases per iniciar la modernització, a nivell de gestió, d’un ajuntament que, en aquest àmbit, estava molt endarrerit i deixat.

Res més, que tingueu una molt bona festa Major i fins a la propera.

dimecres, 2 de març de 2011

Tornem amb el comptes de l'Ajuntament...

Una vegada més hem de tornar a parlar dels comptes de l’Ajuntament. És trist, cansat i avorrit però hem de parlar perquè l’actualitat política del consistori ens porta un altre cop a aquesta dinàmica. I sobretot quan, des del Govern, es senten veus que diuen que “el discurs de l’oposició només vol desprestigiar el contrari”.

Un primer aclariment. El nostre discurs és transparent i contundent: Volem els comptes clars, ja!!! Des d’ara mateix i sense retards ni excuses!!!

Ara fa pocs dies que s’ha aprovat el comte general del 2009, només dir que s’haurien d’haver presentat a la sindicatura de comptes a l’octubre de l’any passat. I afegir que respecte dels comptes del 2010, el passat 28 de febrer ha finit el termini legal per aprovar la liquidació i al consistori encara no se sap res.

Ho torno a dir, No desprestigiem a ningú simplement Volem els comptes municipals clars!!!

Dues coses més per acabar:

Tot el Govern Municipal és corresponsable d'aquesta situació (o sigui Iniciativa, ERC i CiU). Són els socis de Govern els que han d'explicar la seva incoherència, quan a les xarxes socials o a la mateixa ràdio, critiquen a Iniciativa i quan es produeix l'única votació sobre el compte general a la sala de plens, voten a favor del compte i mantenen un silenci, absolutament còmplice amb Iniciativa.

La segona idea, és destacar el menyspreu de l'alcalde quan al darrer Ple va afirmar "que els comptes no deurien estar tan malament quan l'oposició no ha presentat al·legacions". Aquest no és el tema. De fet destacar que l’al·legació més important la hem fet en forma de denúncia a l'oficina antifrau. Són el tripartit que governa la vila qui ha de donar explicacions, per exemple del per què si els comptes estan tan sanejats, triguen una mitjana de 149 dies en fer els pagaments de l'Ajuntament?.

O tenen problemes que no reconeixen o tenen el sistema bloquejat, per culpa de la seva mala gestió.

diumenge, 19 de desembre de 2010

Ple de Pressupostos municipals del 2011

Aquest dimecres tenim Ple d’aprovació dels pressupostos municipals, pel proper any. Seran els quarts i darrers pressupostos d’aquest mandat, però aquesta aprovació es realitzarà en un context més que dubtós i qüestionable.

En primer lloc, es realitzarà tot i no tenir aprovats els comptes del 2009. Amb informes de la interventora que posen de manifest irregularitats en la gestió econòmica i un “incompliment sistemàtic” de la llei de contractació pública.

Dir que aquest fets, no fan més que generar incertesa, tant a l’hora de prendre decisions com a l’hora de portar el dia a dia de la gestió de l’ajuntament i òbviament, planteja més que dubtes, sobre la idoneïtat i rigorositat del pressupost.

Quina garantia tenim de que aquest consistori gestiona bé? Quina garantia tenim de que aquest pressupostos estiguin ben fets?

Dues dades a tenir en compte.

Aquest pressupostos no contenen inversions. Perquè el consistori, fa un mes i amb una operació paral·lela a la del pressupost, va decidir contractar préstecs amb el sector privat per cobrir les inversions de l’any que ve. Per tant, l’any que bé que hi haurà un nou govern de la vila, sigui del color polític que sigui, haurà de fer front al pagament d’un préstec que l’ha hipotecat el marge de maniobra sense cap necessitat. Un préstec que es fa amb 15 anys i per pagar entre d’altres coses el tapisat d’unes cadires,… és a dir, per fer unes més que qüestionables inversions.

La segona cosa es que l’endeutament de l’ajuntament ha augmentat amb aquest govern. La ràtio d’endeutament ha augmentat fins arribar al 75,45%.

Ens tornem a preguntar: Això és exemple de bona gestió municipal?

Esperem que aquest dimecres aquestes qüestions siguin aclarides. Però per acabar dir, que aquest Govern municipal si ha gestionat bé les apujades dels impostos. El rebut de l’IBI, des del 2006, ha experimentat una apujada de més del 25%.

divendres, 19 de novembre de 2010

El Govern municipal es precipita i hipoteca el marge de maniobra del futur Govern

El passat dimecres, 17 de novembre, vam tenir Ple al Consistori molinenc. En aquest Ple vam continuar tractant temes econòmics. Però a diferencia del Ple previ, on es va evidenciar la més que qüestionable política fiscal del consistori, en aquest, vam veure quina és la seva política financera.

Concretament, se’ns va presentar una operació que consisteix en la contractació d’un préstec amb el sector privat per una quantia d'1,138.647,66 d'euros, per tal d'incrementar les inversions del consistori. Una modificació més que significativa del pressupost del 2010.

Des del nostre grup i després que nosaltres hem manifestat en diversos plens la manca d’informació i la manca de transparència, aquesta operació se’ns planteja en un marc d’incertesa en quant a la gestió econòmica. On tenim encara a sobre de la taula el tancament dels comptes del 2009, amb uns informes d’intervenció que posen de manifest irregularitats en la gestió econòmica del Govern Municipal i un “incompliment sistemàtic” de la llei de contractació pública.

I, a part, en un context de total desconeixement de la situació dels comptes del 2010. A dia d’avui no tenim cap informació. Reitero, tot i que el que es proposava era una modificació d’aquest pressupost del 2010, no en tenim informació al respecte de l'execució dels comptes d'aquest any.

Aquest fets, no fan més que generar incertesa tant a l’hora de prendre decisions importants per part el Govern del Consistori com a l’hora de portar el dia a dia de la pròpia gestió del consistori…
Dues dades amb aquesta operació: la ràtio legal de deute viu prevista pel 31.12.2010 és d’un 75,45% (abans del 70,43%) i el deute viu del consistori serà de 20,084.195 €.

Des del grup, vam demanar informació sobre la operació i la veritat és que les conclusions són per llogar cadires: Aquesta operació es fa perquè el consistori pensa que el proper any el Govern de l’Estat no deixarà fer aquest tipus d’operacions. No es cert, de fet en la Ley de Presupuestos Generales del Estado es contempla que aquells municipis que estiguin per sota del 75% de la ràtio legal d’endeutament ho podran fer. Per tant, el Govern municipal s’ha precipitat i ha hipotecat el marge de maniobra per l’any vinent sense cap necessitat... Això és exemple de bona gestió municipal (que s’ho apuntin aquells que van parlant de vila del Bon Govern Municipal)... Quin "regalet" per l'equip de Govern que guanyi les municipals del proper any!

dijous, 4 de novembre de 2010

L’Ajuntament ha apujat més d’un 25% el rebut de l’IBI des del 2006

Al Ple del 3 de novembre l’ajuntament ha aprovat les Ordenances Fiscals per al 2011. Aquesta aprovació es realitza anualment i és en aquesta iniciativa on es defineixen els impostos que han de pagar els molinencs i molinenques el proper any.

Però aquest any, destacar que aquesta aprovació s’ha fet sense tenir els comptes de l’any anterior aprovats i sense tenir informació sobre l’estat dels comptes de l’any corrent. A aquesta casuítica cal sumar un informe d’intervenció sobre la liquidació del 2009 que qüestiona la gestió i l’organització del consistori i que denuncia que les dades que es fan servir no reflecteixen la situació econòmica, financera i patrimonial real de l’Ajuntament.

És en aquest context on l’equip de Govern del Consistori ha aprovat un increment del rebut de l’IBI d’entre un 2,5% i un 4%. Tot i que el regidor de finances no ho vulgui reconèixer i intenti falsejar la realitat dient que ha abaixat el tipus impositiu un 6%. Una cosa és abaixar el tipus i una altra el rebut de l'IBI. El rebut, degut a la revisió cadastral , puja un 10% anual del valor de la revisió. Per tant, encara que baixis el tipus pot passar que el rebut no ho faci. En particular a Molins de Rei pujarà entre un 2,5-4 % (per sobre de l'IPC).

Aquestes xifres es poden deduir veien l’increment en la partida del pressupost destinades a aquest impost, ja que el número d’habitatges pràcticament no ha variat.

I tot això sense tenir en compte, podríem dir que fins i tot menystenint, la proposta del PSC de fraccionar en quatre pagaments, com a mínim, per tal de facilitar a les famílies la seva liquidació.

En els moments actuals, creiem que això no hauria de ser així. Més que res, perquè aquesta mesura farà que el rebut de l’IBI, des del 2006, hagi experimentat una apujada de més del 25% i més encara considerant que l’Ajuntament ho fa sense demora, sense cap mena de retards.

Aquest Govern mai arriba tard a fer apujades dels impostos. Ara bé els altres temes, com l’aprovació del compte general del 2009, els pressupostos o la contractació pública sobretot d’aquells serveis que hores d’ara es realitzen sense contracte, és altra qüestió.

dilluns, 12 de juliol de 2010

Es va fer justícia... o va guanyar la selecció amb millor futbol


Al final el resultat va ser just i va guanyar la millor selecció de jugadors. Un resultat històric, que el podeu seguir amb tot detall aquí.