dijous, 4 de novembre de 2010

L’Ajuntament ha apujat més d’un 25% el rebut de l’IBI des del 2006

Al Ple del 3 de novembre l’ajuntament ha aprovat les Ordenances Fiscals per al 2011. Aquesta aprovació es realitza anualment i és en aquesta iniciativa on es defineixen els impostos que han de pagar els molinencs i molinenques el proper any.

Però aquest any, destacar que aquesta aprovació s’ha fet sense tenir els comptes de l’any anterior aprovats i sense tenir informació sobre l’estat dels comptes de l’any corrent. A aquesta casuítica cal sumar un informe d’intervenció sobre la liquidació del 2009 que qüestiona la gestió i l’organització del consistori i que denuncia que les dades que es fan servir no reflecteixen la situació econòmica, financera i patrimonial real de l’Ajuntament.

És en aquest context on l’equip de Govern del Consistori ha aprovat un increment del rebut de l’IBI d’entre un 2,5% i un 4%. Tot i que el regidor de finances no ho vulgui reconèixer i intenti falsejar la realitat dient que ha abaixat el tipus impositiu un 6%. Una cosa és abaixar el tipus i una altra el rebut de l'IBI. El rebut, degut a la revisió cadastral , puja un 10% anual del valor de la revisió. Per tant, encara que baixis el tipus pot passar que el rebut no ho faci. En particular a Molins de Rei pujarà entre un 2,5-4 % (per sobre de l'IPC).

Aquestes xifres es poden deduir veien l’increment en la partida del pressupost destinades a aquest impost, ja que el número d’habitatges pràcticament no ha variat.

I tot això sense tenir en compte, podríem dir que fins i tot menystenint, la proposta del PSC de fraccionar en quatre pagaments, com a mínim, per tal de facilitar a les famílies la seva liquidació.

En els moments actuals, creiem que això no hauria de ser així. Més que res, perquè aquesta mesura farà que el rebut de l’IBI, des del 2006, hagi experimentat una apujada de més del 25% i més encara considerant que l’Ajuntament ho fa sense demora, sense cap mena de retards.

Aquest Govern mai arriba tard a fer apujades dels impostos. Ara bé els altres temes, com l’aprovació del compte general del 2009, els pressupostos o la contractació pública sobretot d’aquells serveis que hores d’ara es realitzen sense contracte, és altra qüestió.