divendres, 19 de novembre de 2010

El Govern municipal es precipita i hipoteca el marge de maniobra del futur Govern

El passat dimecres, 17 de novembre, vam tenir Ple al Consistori molinenc. En aquest Ple vam continuar tractant temes econòmics. Però a diferencia del Ple previ, on es va evidenciar la més que qüestionable política fiscal del consistori, en aquest, vam veure quina és la seva política financera.

Concretament, se’ns va presentar una operació que consisteix en la contractació d’un préstec amb el sector privat per una quantia d'1,138.647,66 d'euros, per tal d'incrementar les inversions del consistori. Una modificació més que significativa del pressupost del 2010.

Des del nostre grup i després que nosaltres hem manifestat en diversos plens la manca d’informació i la manca de transparència, aquesta operació se’ns planteja en un marc d’incertesa en quant a la gestió econòmica. On tenim encara a sobre de la taula el tancament dels comptes del 2009, amb uns informes d’intervenció que posen de manifest irregularitats en la gestió econòmica del Govern Municipal i un “incompliment sistemàtic” de la llei de contractació pública.

I, a part, en un context de total desconeixement de la situació dels comptes del 2010. A dia d’avui no tenim cap informació. Reitero, tot i que el que es proposava era una modificació d’aquest pressupost del 2010, no en tenim informació al respecte de l'execució dels comptes d'aquest any.

Aquest fets, no fan més que generar incertesa tant a l’hora de prendre decisions importants per part el Govern del Consistori com a l’hora de portar el dia a dia de la pròpia gestió del consistori…
Dues dades amb aquesta operació: la ràtio legal de deute viu prevista pel 31.12.2010 és d’un 75,45% (abans del 70,43%) i el deute viu del consistori serà de 20,084.195 €.

Des del grup, vam demanar informació sobre la operació i la veritat és que les conclusions són per llogar cadires: Aquesta operació es fa perquè el consistori pensa que el proper any el Govern de l’Estat no deixarà fer aquest tipus d’operacions. No es cert, de fet en la Ley de Presupuestos Generales del Estado es contempla que aquells municipis que estiguin per sota del 75% de la ràtio legal d’endeutament ho podran fer. Per tant, el Govern municipal s’ha precipitat i ha hipotecat el marge de maniobra per l’any vinent sense cap necessitat... Això és exemple de bona gestió municipal (que s’ho apuntin aquells que van parlant de vila del Bon Govern Municipal)... Quin "regalet" per l'equip de Govern que guanyi les municipals del proper any!

dijous, 4 de novembre de 2010

L’Ajuntament ha apujat més d’un 25% el rebut de l’IBI des del 2006

Al Ple del 3 de novembre l’ajuntament ha aprovat les Ordenances Fiscals per al 2011. Aquesta aprovació es realitza anualment i és en aquesta iniciativa on es defineixen els impostos que han de pagar els molinencs i molinenques el proper any.

Però aquest any, destacar que aquesta aprovació s’ha fet sense tenir els comptes de l’any anterior aprovats i sense tenir informació sobre l’estat dels comptes de l’any corrent. A aquesta casuítica cal sumar un informe d’intervenció sobre la liquidació del 2009 que qüestiona la gestió i l’organització del consistori i que denuncia que les dades que es fan servir no reflecteixen la situació econòmica, financera i patrimonial real de l’Ajuntament.

És en aquest context on l’equip de Govern del Consistori ha aprovat un increment del rebut de l’IBI d’entre un 2,5% i un 4%. Tot i que el regidor de finances no ho vulgui reconèixer i intenti falsejar la realitat dient que ha abaixat el tipus impositiu un 6%. Una cosa és abaixar el tipus i una altra el rebut de l'IBI. El rebut, degut a la revisió cadastral , puja un 10% anual del valor de la revisió. Per tant, encara que baixis el tipus pot passar que el rebut no ho faci. En particular a Molins de Rei pujarà entre un 2,5-4 % (per sobre de l'IPC).

Aquestes xifres es poden deduir veien l’increment en la partida del pressupost destinades a aquest impost, ja que el número d’habitatges pràcticament no ha variat.

I tot això sense tenir en compte, podríem dir que fins i tot menystenint, la proposta del PSC de fraccionar en quatre pagaments, com a mínim, per tal de facilitar a les famílies la seva liquidació.

En els moments actuals, creiem que això no hauria de ser així. Més que res, perquè aquesta mesura farà que el rebut de l’IBI, des del 2006, hagi experimentat una apujada de més del 25% i més encara considerant que l’Ajuntament ho fa sense demora, sense cap mena de retards.

Aquest Govern mai arriba tard a fer apujades dels impostos. Ara bé els altres temes, com l’aprovació del compte general del 2009, els pressupostos o la contractació pública sobretot d’aquells serveis que hores d’ara es realitzen sense contracte, és altra qüestió.