diumenge, 19 de desembre de 2010

Ple de Pressupostos municipals del 2011

Aquest dimecres tenim Ple d’aprovació dels pressupostos municipals, pel proper any. Seran els quarts i darrers pressupostos d’aquest mandat, però aquesta aprovació es realitzarà en un context més que dubtós i qüestionable.

En primer lloc, es realitzarà tot i no tenir aprovats els comptes del 2009. Amb informes de la interventora que posen de manifest irregularitats en la gestió econòmica i un “incompliment sistemàtic” de la llei de contractació pública.

Dir que aquest fets, no fan més que generar incertesa, tant a l’hora de prendre decisions com a l’hora de portar el dia a dia de la gestió de l’ajuntament i òbviament, planteja més que dubtes, sobre la idoneïtat i rigorositat del pressupost.

Quina garantia tenim de que aquest consistori gestiona bé? Quina garantia tenim de que aquest pressupostos estiguin ben fets?

Dues dades a tenir en compte.

Aquest pressupostos no contenen inversions. Perquè el consistori, fa un mes i amb una operació paral·lela a la del pressupost, va decidir contractar préstecs amb el sector privat per cobrir les inversions de l’any que ve. Per tant, l’any que bé que hi haurà un nou govern de la vila, sigui del color polític que sigui, haurà de fer front al pagament d’un préstec que l’ha hipotecat el marge de maniobra sense cap necessitat. Un préstec que es fa amb 15 anys i per pagar entre d’altres coses el tapisat d’unes cadires,… és a dir, per fer unes més que qüestionables inversions.

La segona cosa es que l’endeutament de l’ajuntament ha augmentat amb aquest govern. La ràtio d’endeutament ha augmentat fins arribar al 75,45%.

Ens tornem a preguntar: Això és exemple de bona gestió municipal?

Esperem que aquest dimecres aquestes qüestions siguin aclarides. Però per acabar dir, que aquest Govern municipal si ha gestionat bé les apujades dels impostos. El rebut de l’IBI, des del 2006, ha experimentat una apujada de més del 25%.

divendres, 19 de novembre de 2010

El Govern municipal es precipita i hipoteca el marge de maniobra del futur Govern

El passat dimecres, 17 de novembre, vam tenir Ple al Consistori molinenc. En aquest Ple vam continuar tractant temes econòmics. Però a diferencia del Ple previ, on es va evidenciar la més que qüestionable política fiscal del consistori, en aquest, vam veure quina és la seva política financera.

Concretament, se’ns va presentar una operació que consisteix en la contractació d’un préstec amb el sector privat per una quantia d'1,138.647,66 d'euros, per tal d'incrementar les inversions del consistori. Una modificació més que significativa del pressupost del 2010.

Des del nostre grup i després que nosaltres hem manifestat en diversos plens la manca d’informació i la manca de transparència, aquesta operació se’ns planteja en un marc d’incertesa en quant a la gestió econòmica. On tenim encara a sobre de la taula el tancament dels comptes del 2009, amb uns informes d’intervenció que posen de manifest irregularitats en la gestió econòmica del Govern Municipal i un “incompliment sistemàtic” de la llei de contractació pública.

I, a part, en un context de total desconeixement de la situació dels comptes del 2010. A dia d’avui no tenim cap informació. Reitero, tot i que el que es proposava era una modificació d’aquest pressupost del 2010, no en tenim informació al respecte de l'execució dels comptes d'aquest any.

Aquest fets, no fan més que generar incertesa tant a l’hora de prendre decisions importants per part el Govern del Consistori com a l’hora de portar el dia a dia de la pròpia gestió del consistori…
Dues dades amb aquesta operació: la ràtio legal de deute viu prevista pel 31.12.2010 és d’un 75,45% (abans del 70,43%) i el deute viu del consistori serà de 20,084.195 €.

Des del grup, vam demanar informació sobre la operació i la veritat és que les conclusions són per llogar cadires: Aquesta operació es fa perquè el consistori pensa que el proper any el Govern de l’Estat no deixarà fer aquest tipus d’operacions. No es cert, de fet en la Ley de Presupuestos Generales del Estado es contempla que aquells municipis que estiguin per sota del 75% de la ràtio legal d’endeutament ho podran fer. Per tant, el Govern municipal s’ha precipitat i ha hipotecat el marge de maniobra per l’any vinent sense cap necessitat... Això és exemple de bona gestió municipal (que s’ho apuntin aquells que van parlant de vila del Bon Govern Municipal)... Quin "regalet" per l'equip de Govern que guanyi les municipals del proper any!

dijous, 4 de novembre de 2010

L’Ajuntament ha apujat més d’un 25% el rebut de l’IBI des del 2006

Al Ple del 3 de novembre l’ajuntament ha aprovat les Ordenances Fiscals per al 2011. Aquesta aprovació es realitza anualment i és en aquesta iniciativa on es defineixen els impostos que han de pagar els molinencs i molinenques el proper any.

Però aquest any, destacar que aquesta aprovació s’ha fet sense tenir els comptes de l’any anterior aprovats i sense tenir informació sobre l’estat dels comptes de l’any corrent. A aquesta casuítica cal sumar un informe d’intervenció sobre la liquidació del 2009 que qüestiona la gestió i l’organització del consistori i que denuncia que les dades que es fan servir no reflecteixen la situació econòmica, financera i patrimonial real de l’Ajuntament.

És en aquest context on l’equip de Govern del Consistori ha aprovat un increment del rebut de l’IBI d’entre un 2,5% i un 4%. Tot i que el regidor de finances no ho vulgui reconèixer i intenti falsejar la realitat dient que ha abaixat el tipus impositiu un 6%. Una cosa és abaixar el tipus i una altra el rebut de l'IBI. El rebut, degut a la revisió cadastral , puja un 10% anual del valor de la revisió. Per tant, encara que baixis el tipus pot passar que el rebut no ho faci. En particular a Molins de Rei pujarà entre un 2,5-4 % (per sobre de l'IPC).

Aquestes xifres es poden deduir veien l’increment en la partida del pressupost destinades a aquest impost, ja que el número d’habitatges pràcticament no ha variat.

I tot això sense tenir en compte, podríem dir que fins i tot menystenint, la proposta del PSC de fraccionar en quatre pagaments, com a mínim, per tal de facilitar a les famílies la seva liquidació.

En els moments actuals, creiem que això no hauria de ser així. Més que res, perquè aquesta mesura farà que el rebut de l’IBI, des del 2006, hagi experimentat una apujada de més del 25% i més encara considerant que l’Ajuntament ho fa sense demora, sense cap mena de retards.

Aquest Govern mai arriba tard a fer apujades dels impostos. Ara bé els altres temes, com l’aprovació del compte general del 2009, els pressupostos o la contractació pública sobretot d’aquells serveis que hores d’ara es realitzen sense contracte, és altra qüestió.

dilluns, 12 de juliol de 2010

Es va fer justícia... o va guanyar la selecció amb millor futbol


Al final el resultat va ser just i va guanyar la millor selecció de jugadors. Un resultat històric, que el podeu seguir amb tot detall aquí.

dimecres, 10 de febrer de 2010

La raó del Regidor (Febrer del 2010)

Avui toca fer balanç de la Fira de la Candelera i ens hem de felicitar per la gran afluència de públic, causada en gran part per la bona o excel·lent climatologia, que ens ha acompanyat durant tot el cap de setmana. Ha estat molt curiós de veure com abans i desprès de la fira, el temps ha estat inestable, però durant el parèntesi firal ha fet uns dies espectaculars. En aquest sentit, s’han conjugat tots els factors per fer una fira increïble, com ja fa anys que no recordo.

Destacar, sobretot, la presència de diverses personalitats polítiques, però en especial la de la màxima representació institucional de Catalunya: el President de la Generalitat. En aquest punt, m’agradaria destacar que és trist de veure com hi ha regidors amb obligacions institucionals que no van tenir la delicadesa de venir a la recepció a l’Ajuntament, es trist, repeteixo, sobretot quan és el seu deure, la seva obligació i és la seva feina. Però així va ser.

Amb aquesta puntualització ja em entrat dins l’àmbit polític de la vila i voldria continuar comentant, encara que segurament ja us haurà arribat pels mitjans de comunicació, que el passat 18 de gener, el Grup Municipal Socialista de Molins de Rei va denunciar el Govern Municipal davant del Síndic de Greuges de Catalunya.

Ja fa temps que reclamem al consistori que compleixi amb la Llei i ens permeti tenir la informació necessària per poder dur a terme la nostra acció de control del Govern. Parlem, per tant, d’un incompliment de la legalitat vigent, en el sentit de s’està treballant, al consistori, amb expedients incomplerts, amb incompliment de terminis i amb suspensions aleatòries de plens ordinaris (concretament, en cinc ocasions durant el 2009), això entre d’altres temes.

En definitiva, obstacles continus a la transparència democràtica d’aquest Govern, en el sentit de que parlem d’una manca d'informació necessària per poder fer les valoracions que pertoquen als regidors del PSC.

Destacar que aquest és l’últim recurs que ens quedava després d’haver demanat repetida i constantment la solució de les diverses irregularitats, tant al Ple, a les diverses Comissions Informatives o per mitjà d’Instàncies entrades al registre de l’Ajuntament.

En resum, l'actitud del Govern encapçalat per IiE demostra la seva ineficàcia i la incapacitat per gestionar amb rigor i garanties l'Ajuntament de Molins de Rei. Cal aclarir que parlem d'ineficàcia perquè segurament darrera d’aquesta actuació no hi ha mala fe, si no una dinàmica, fins i tot un costum, de no esforçar-se per millorar i per fer bé la seva feina.

divendres, 29 de gener de 2010

El perqué d'una queixa al Síndic (de Greuges)

Segurament ja us haurà arribat pels mitjans de comunicació, però deixeu-me dir-vos que el Grup Municipal Socialista de Molins de Rei va denunciar el Govern Municipal davant del Síndic de Greuges de Catalunya.

En la queixa, el Grup Municipal Socialista demana al Síndic que protegeixi els drets "vulnerats", garantits per Llei, ja que el Govern impedeix la participació del grup en els afers públics. Per tant, si hem de parlar d’una raó, en concret, podríem fer referència a que el motiu es fonamenta en el fet d’obstaculitzar la tasca de l’oposició del consistori.

Hi han molts fets, accions o inaccions que donen recolzament a les nostres afirmacions. Ja fa temps que reclamem a l'actual Govern que compleixi amb la Llei i ens permeti tenir la informació necessària per poder dur a terme l'acció de control del Govern que ens correspon com a grup de l'oposició. Parlem, per tant, d’un incompliment de la legalitat vigent, en el sentit de s’està treballant, al consistori, amb expedients incomplerts, amb incompliment de terminis i amb suspensions aleatòries de plens ordinaris (en cinc ocasions durant el 2009), entre d’altres temes. En definitiva, obstacles continus a la transparència democràtica d’aquest Govern, en el sentit de que parlem d’una manca d'informació necessària per poder fer les valoracions que pertoquen als regidors del PSC.

Aquest és l’últim recurs que ens quedava després d’haver demanat repetida i constantment la solució de les diverses irregularitats, tant al Ple, a les diverses Comissions Informatives o per mitjà d’Instàncies entrades al registre de l’Ajuntament.

En resum, l'actitud del Govern encapçalat per IiE demostra la seva ineficàcia i la incapacitat per gestionar amb rigor i garanties l'Ajuntament de Molins de Rei. Parlem d'ineficàcia perquè segurament darrera d’aquesta actuació no hi ha mala fe, si no una dinàmica, un costum fins i tot, de no esforçar-se per millorar i per fer bé la seva feina.

dimarts, 12 de gener de 2010

Hipocresia Municipal (II): El Molino Poductions... o ja n'hi ha prou de jugar amb la vila!!!

Després d’un petit parèntesi, d’uns dies de festes nadalenques, reprenem la feina i ens tornem a trobar amb sorpreses al Consistori molinenc.

A grans trets, sembla que vivim una continua comedia al mes pur estil de "El Molino" (Nota: poder és el que pensen ubicar al Molí... "El nuevo Molino" al Molí de Molins de Rei)

Recordem els fets...

Al Ple d’aprovació dels pressupostos, pel proper any, el regidor de cultura va votar en contra dels mateixos, al•ludint al mal tracte dispensat pels seus companys, que fins i tot, segons ell, el van “arribar a tractar com a un regidor de la oposició” .

Això porta a que l’alcalde li demani, al mateix ple, si això implica que dimiteix, durant el proper any, del seu càrrec al capdavant de cultura. El regidor de cultura confirma a aquesta postura. De fet, és del tot coherent, ja que no s’entendria que el regidor, responsable d’una àrea, executés el pressupost al que ha votat en contra.

Següent imatge a tenir a en compte, declaracions de l’alcalde a Radio Molins de Rei afirmant que, entre d’altres coses, el regidor de cultura NO estava capacitat per ser regidor de cultura.

Tornem de vacances de Nadal i què ens trobem?

Efectivament, que finalment, segons paraules de regidor de cultura, l’alcalde li ha demanat que no deixi el càrrec. El regidor, pel bé dels molinencs i molinenques, accepta continuar. Això sí, amb el compromís de canvis, durant l’any, en el pressupost de cultura.

A tot això i curiosament, declaracions de l’alcalde encara no s’han produït. Ni per desdir-se de els seves declaracions, ni per confirmar el que el regidor de cultura està afirmant.

Una situació si més no curiosa i, de fet, si algú volgués definir, amb més precisió, la situació no sé si parlaria d’hipocresia, de vodevil (tal i com ho fa el Xavi Paz al seu bloc amb una entrada amb clau d’ironia molt recomanable) o, fins i tot, de fariseisme, falsedat, fingiment o simulació.

Hi hauria una diversitat d’opinions al respecte, però el que crec que tothom té clar, és que ja n’hi ha prou d’espectacles vergonyosos i de quedar en evidència davant l’opinió pública.

Senyors que governen la vila, els hi demanem serietat envers la ciutadania, pels temps que corren i pel fet de que la manca de consens intern, la manca de projecte polític, la manca de ganes de fer la seva feina, la manca de lideratge i la manca de criteri comú que porta a continues contradiccions internes, entre d’altres temes, mai pot afectar al ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei.

Serietat i respecte, perquè el que han de fer és treballar per la vila, per millorar la nostra vila, que això és el que , els molinencs i molinenques, esperen dels qui pretenen governar-nos i no que ens sorprenguin, contínuament, amb espectacles ridículs i vergonyosos.