diumenge, 19 de desembre de 2010

Ple de Pressupostos municipals del 2011

Aquest dimecres tenim Ple d’aprovació dels pressupostos municipals, pel proper any. Seran els quarts i darrers pressupostos d’aquest mandat, però aquesta aprovació es realitzarà en un context més que dubtós i qüestionable.

En primer lloc, es realitzarà tot i no tenir aprovats els comptes del 2009. Amb informes de la interventora que posen de manifest irregularitats en la gestió econòmica i un “incompliment sistemàtic” de la llei de contractació pública.

Dir que aquest fets, no fan més que generar incertesa, tant a l’hora de prendre decisions com a l’hora de portar el dia a dia de la gestió de l’ajuntament i òbviament, planteja més que dubtes, sobre la idoneïtat i rigorositat del pressupost.

Quina garantia tenim de que aquest consistori gestiona bé? Quina garantia tenim de que aquest pressupostos estiguin ben fets?

Dues dades a tenir en compte.

Aquest pressupostos no contenen inversions. Perquè el consistori, fa un mes i amb una operació paral·lela a la del pressupost, va decidir contractar préstecs amb el sector privat per cobrir les inversions de l’any que ve. Per tant, l’any que bé que hi haurà un nou govern de la vila, sigui del color polític que sigui, haurà de fer front al pagament d’un préstec que l’ha hipotecat el marge de maniobra sense cap necessitat. Un préstec que es fa amb 15 anys i per pagar entre d’altres coses el tapisat d’unes cadires,… és a dir, per fer unes més que qüestionables inversions.

La segona cosa es que l’endeutament de l’ajuntament ha augmentat amb aquest govern. La ràtio d’endeutament ha augmentat fins arribar al 75,45%.

Ens tornem a preguntar: Això és exemple de bona gestió municipal?

Esperem que aquest dimecres aquestes qüestions siguin aclarides. Però per acabar dir, que aquest Govern municipal si ha gestionat bé les apujades dels impostos. El rebut de l’IBI, des del 2006, ha experimentat una apujada de més del 25%.