divendres, 19 de novembre de 2010

El Govern municipal es precipita i hipoteca el marge de maniobra del futur Govern

El passat dimecres, 17 de novembre, vam tenir Ple al Consistori molinenc. En aquest Ple vam continuar tractant temes econòmics. Però a diferencia del Ple previ, on es va evidenciar la més que qüestionable política fiscal del consistori, en aquest, vam veure quina és la seva política financera.

Concretament, se’ns va presentar una operació que consisteix en la contractació d’un préstec amb el sector privat per una quantia d'1,138.647,66 d'euros, per tal d'incrementar les inversions del consistori. Una modificació més que significativa del pressupost del 2010.

Des del nostre grup i després que nosaltres hem manifestat en diversos plens la manca d’informació i la manca de transparència, aquesta operació se’ns planteja en un marc d’incertesa en quant a la gestió econòmica. On tenim encara a sobre de la taula el tancament dels comptes del 2009, amb uns informes d’intervenció que posen de manifest irregularitats en la gestió econòmica del Govern Municipal i un “incompliment sistemàtic” de la llei de contractació pública.

I, a part, en un context de total desconeixement de la situació dels comptes del 2010. A dia d’avui no tenim cap informació. Reitero, tot i que el que es proposava era una modificació d’aquest pressupost del 2010, no en tenim informació al respecte de l'execució dels comptes d'aquest any.

Aquest fets, no fan més que generar incertesa tant a l’hora de prendre decisions importants per part el Govern del Consistori com a l’hora de portar el dia a dia de la pròpia gestió del consistori…
Dues dades amb aquesta operació: la ràtio legal de deute viu prevista pel 31.12.2010 és d’un 75,45% (abans del 70,43%) i el deute viu del consistori serà de 20,084.195 €.

Des del grup, vam demanar informació sobre la operació i la veritat és que les conclusions són per llogar cadires: Aquesta operació es fa perquè el consistori pensa que el proper any el Govern de l’Estat no deixarà fer aquest tipus d’operacions. No es cert, de fet en la Ley de Presupuestos Generales del Estado es contempla que aquells municipis que estiguin per sota del 75% de la ràtio legal d’endeutament ho podran fer. Per tant, el Govern municipal s’ha precipitat i ha hipotecat el marge de maniobra per l’any vinent sense cap necessitat... Això és exemple de bona gestió municipal (que s’ho apuntin aquells que van parlant de vila del Bon Govern Municipal)... Quin "regalet" per l'equip de Govern que guanyi les municipals del proper any!