dimecres, 28 de setembre de 2011

Primers passos...

Primer de tot deixeu-me dir, que és un plaer tornar a escriure per vosaltres i ho és, sobretot, quan ho fas des de la perspectiva del govern municipal. En aquest sentit, aquí em tindreu per informar-vos de les novetats que es van produint a nivell de finances i noves tecnologies, que són les meves responsabilitats en el nou cartipàs del govern. Però abans de continuar, deixeu-me dir que en l’àmbit econòmic la nostra prioritat és la transparència absoluta, la contenció i la austeritat en la despesa i la rigorositat en el control dels cobraments.

Dit això comentar-vos que a la regidoria de finances treballem amb tres pressupostos alhora, el del 2010, el tancat, el del 2011, l‘actual, i el del 2012, el futur.

Així des de maig, hem treballat per poder tenir els Comptes del 2010 aprovats. I això ho vam fer en ple del passat dijous, 22 de setembre. Ara podrem lliurar els comptes a la sindicatura de comptes dins del termini legal establert.

Al passat ple també vam presentar l’Estat d’Execució del pressupost del 2011, per donar una idea de la situació comptable del consistori als grups municipals, per tal que tinguin tota la informació relativa als comptes de l'Ajuntament. En quant a la gestió, destacar que la nostra voluntat és la d’arribar a cobrar tot el que hem d’ingressar, per una banda, i, per l’altra, fer un ajust de la despesa. Prioritzant, sobretot, aquelles despeses en les que ens hem compromès: La despesa social.

Finalment, destacar que, també, estem treballant en la definició del pressupost del 2012.

Des de noves tecnologies dir-vos que hem posat les bases per iniciar la modernització, a nivell de gestió, d’un ajuntament que, en aquest àmbit, estava molt endarrerit i deixat.

Res més, que tingueu una molt bona festa Major i fins a la propera.